top of page

אודות

ברוכים הבאים ל"גפן פורייה" – המען לסיוע וחיבור לאזרח הוותיק. בלב הפעילות שלנו עומדת התמחות בסיוע ממוקד, הענקת ידע רלוונטי משמעותי והקמת קהילות מקומיות של אזרחים ותיקים, במטרה לחזק את הקשרים החברתיים, להפחית בדידות ולטפח שייכות חזקה יותר למקום המגורים. אנו פועלים מתוך אמונה עמוקה בכוחה של הקהילה להוות מקור תמיכה, השראה וחוויות משמעותיות.

אנו מאמינים שכל אדם יכול לחזק את הקהילה שלו, להשפיע על העתיד וליצור שינוי בעולם.

Our Mission

משימתנו

במהלך פעילותנו, אנו מתמקדים בסיוע ממוקד וביצירת קהילות מקומיות, על מנת לחזק את הקשרים החברתיים ולהפחית בדידות.

החזון שלנו

אנו רואים עתיד שבו תיקים מורגשים בביתם ובמקום המגורים שלהם, ובו חברי הקהילה נדאגים זה לזה ומתחברים.

צריכים את תמיכתכם היום!

bottom of page